top of page

פיתוח ארגוני ניהולי ותפעולי

עם הפנים פנימה - בנייה, טיוב, שינוי והתאמה של תפקוד הארגון

קצב השנויים ותנאי אי הודאות והלחץ  הנלווה אליהם  כתוצאה מהשנויים בסביבה העסקית, הערכים החברתיים והסביבתיים, קפיצות המדרגה הטכנולוגיות זמינות משאבי אנוש וספקים מכריחים את כל דרגי הנהול ליחס לנושאים אלה את  החשיבות הקריטית ולקיים נהול רציף, עקבי, דינמי ועדכני הממוקד ככל האפשר בחיזוי וניהול סיכונים ובאיתור  ופתרון מהיר של כשלים שמתגלים.
 

המנהלים ברובם פוגשים מציאות וגיוון אירועים  שהם חדשים עבורם ובחלק ניכר מהמקרים חסרים גם המיומנות הארגונית ו/או האישית. ברוב המקרים הנושאים מתפתחים ב"שקט" והדרגה ועד שמתגבשת ההכרה לטפל בהם הם צוברים עוצמה. שימוש בגורם מקצועי ומנוסה מאוד המסוגל ללמוד לעומק  את המצב  ולספק תועלות בטווח קצר לפעמים גובל במיידי הוא מהלך אפקטיבי.

עיקרי הפיתוח הארגוני

 • בנייה ו/או שנוי והתאמה של מערכי מבנה ארגוני, תהליכי ונהלי עבודה, הגדרות תפקיד לדרגי
  הנהול לרמותיהם ולעובדים המבצעים לסוגיהם.

 • לווי הקמה וגיבוש או שינוי דפוסי תפקוד של יחידות או פונקציות  שונות

 • בניית ארגון לומד ,מנהל ידע וA פנים ארגוני לטיוב התפקוד של כלל המשתמשים.

 • בניית תרבות וכלים של יחסי ספק לקוח פנימיים להחלקת השרות והתמיכה בין צוותים או יחידות.

 • בניית מערכי חברה לפי business or cost center להבטחת מיקוד ניהולי הקצאת משאבים
  ומדידת הישגים .

 • בניית תמהיל כוח אדם עכשווי ועתידי המותאם לצרכים, זיהוי פוטנציאל תרומה, ובניית אופק
  התפתחותי לעיסוקים השונים מחד ולממלאי התפקידים.

 

עיקרי הפתוח הניהולי – פתוח מנהלים וצוותים לרמותיהם

 מתבצע באמצעות יעוץ אישי ו/או עבודה עם הצוות או השכבה הניהולית הרלוונטית .

 (מותאם לצורכי אופי  ותרבות הארגון, השלב במחזור החיים וסוגי העיסוקים והפעילות  לרמותיהם)

 • מהות ,טקטיקה וסגנונות נהול להשגת מנהיגות, הובלה  סמכות השפעה  והנעה.  

 • הנעת  גיבוש  ויצירת מחוייבות  צוות

 • פתרון  בעיות וקבלת החלטות יחיד וצוות .

 • C3 communication; command; control ארגז כלים ניהולי לנהול השוטף (מרוכז, מבוזר,היברידי)

 • כלי נהול ל :מיון, קליטה, שילוב, הנעה  מדידה  הערכה  ומשוב של פרטים או צוות

 • כלי נהול ל : הצבת יעדים, בניית תוכניות עבודה, תכנון וארגון זמן ועדיפויות

 • מיומנויות ספציפיות: נהול ישיבות. פרוייקטים. Agile. משברים. מו"מ. תחקירים ועוד.

לקוחות ממליצים:

אילנות (מערכות מיזוג אוויר)

מר טוביה רינדה בעל יכולת גבוהה לאיתור כשלים במערכת ולהבאת פתרונות מצוינים לשיפור החברה במגוון רחב של נושאים... הפתרונות מיושמים תוך גמישות והתאמה לצורכי ותחלואי החברה ומבוססים על הידע העשיר והרחב שלו. אני ממליץ בחום רב להיעזר בשרותיו

אילן שטיינברג – מנכ"ל ובעלים

bottom of page