top of page
stripe-1.jpg

תעשיות מזון ומפעלי הסעדה :

מערכות גדולות :

נסטלה מוטה - איחוד מערכי היצור של שני מפעלים ובניית תמהיל מוצרים חדש .

תנובה מחלבות - בניית דפוסי ניהול כולל של כל מחלבה ושל פונקציות התפעול/יצור.הנדסת תחזוקה. טכנולוגיה ושיווק. אבטחת איכות.  

 

מערכות בנוניות וקטנות:

ג'ינגר  שרותי הסעדה - פתוח אסטרטגיה שיווקית לשילוש היקף הפעילות. ארגון היצור המשלוחים. הוספת שרותי קייטרינג .

טירת צבי שרותי הסעדה - פתוח אסטרטגיה שיווקית לשילוש היקף הפעילות. ארגון היצור המשלוחים. הוספת שרותי קייטרינג.

נטלי (מערך חברות ) - עוגות ומעדנים. ארגון מבנה ותפקידים ביצור ובשיווק. בניית משאבי אנוש .
פרו-פרי קדימה - שילוב דור ההמשך והסדרת תפעול וניהול.

food.png
bottom of page