top of page

אסטרטגיה עסקית ושיווקית

עם הפנים החוצה - בנייה, טיוב, שינוי והתאמה של תפקוד הארגון

האסטרטגיה העסקית והשיווקית מהווה את התרגום של החזון והערכים המובילים  לקווים מנחים ומחייבים על פיהם נקבעים היעדים ארוכי הטווח , הדרכים הנאותות להשיגם ובהמשך אלו מפורטים גם ליעדים קצרי טווח  תקציבים ותוכניות עבודה.

 

בניית אסטרטגיה עסקית ושיווקית חייבת להיעשות בראייה רחבה ככל האפשר הכוללת את בחינת מגמות וצורכי השוק, דפוסי הצריכה , הסביבה העסקית  והרגולטיבית, מתחרים אפשריים , משאבים קיימים ועתידיים .

 

האסטרטגיה נדרשת לנהול מתגלגל ומחזורי השומר עדכנות ומספק אופק תכנון והערכות  רחוק ככל האפשר  ובדרגת הודאות הגבוה המתאפשרת.

עיקרי הפיתוח העסקי והשיווקי

 • בניית חזון וערכים מובילים. בסיס ליצירת הזהות ואיתה ההזדהות פנימית והזיהוי
  של החברה על ידי הסביבה החיצונית.

 • בניית או עדכון אסטרטגיה וכתוצאה ממנה יעדים ארוכי טווח.

 • זיהוי מיקום החברה וחוזקות קיימות ועתידיות מול מתחרים כבסיס למיתוג בידול ויחוד

 • שינויי DNA נדרשים להמשך התפתחות. דוגמאות: ממיקוד במוצר למיקוד בשרות.
  ממיקוד ביצור מיקוד בפיתוח . מאספקת שרות נקודתי לנהול פרוייקט רב תחומי ועוד.

 • שינוי תרבות וערכי ארגון בהתאמה או בהקדמה לשינויים חברתיים. לדוגמא:
  קיימות ושימור סביבה, בניית הכשרה מקצועית תשתיתית פנימית, העסקת
  אוכלוסיות  מיוחדות, החדרת ערכים ותפקוד כארגון שרותי ממוקד לקוח ועוד.

 • בניית אסטרטגיות ובהמשך כלים למיצוב החברה כגורם אטרקטיבי בשוק העבודה.

 • בניית מתודולוגיה ארוכת טווח לשימור ולהעמקת מכירות ללקוחות קיימים.

 • הגדרת דרכי פעולה וכללי עשה אל תעשה בניהול דינמי של התחרות.

 • בחינה עסקית קיימת ועתידית לשינויים מהותיים: מעבר מיצור ליבוא או להפך.
  מיזוג או פיצול  יחידות וחיזוי השפעות ותועלת/נזק אפשרי.

 • בניית אסטרטגיה לשיתופי פעולה מהותיים

 • קביעת אסטרטגיית התפתחות מבפנים- מול אסטרטגיית התפתחות מבחוץ.
  רכישת מתחרים או רכישת משלימים או מכפילי כוח.

 • מדיניות בעלים דירקטוריון הנהלה - האצלה ומתן חופש ו/או להפך בקרה צמודה והעדר סמכויות
  של הנהלה מול  דירקטוריון ובעלים.

 • מדיניות  חשיפה / הסתגרות /דוברות מול התקשורת בשוטף ובאבני דרך ואירועים. הנפקות,
  אירועי סייבר, מיזוגים, צמצומים , רכישת או אובדן לקוח אסטרטגי.

 

strategy.png

לקוחות ממליצים:

אילנות (מערכות מיזוג אוויר)

מר טוביה רינדה בעל יכולת גבוהה לאיתור כשלים במערכת ולהבאת פתרונות מצוינים לשיפור החברה במגוון רחב של נושאים... הפתרונות מיושמים תוך גמישות והתאמה לצורכי ותחלואי החברה ומבוססים על הידע העשיר והרחב שלו. אני ממליץ בחום רב להיעזר בשרותיו

אילן שטיינברג – מנכ"ל ובעלים

bottom of page