top of page
stripe-1.jpg

תעשייה כבדה קלה וזעירה:

תעשייה כבדה / תהליכית:

אינטל - הובלת שינוי ארגוני במפעל בירושלים+מתודולוגיה לניהול קווים ודיאגנוסטיקה של תקלות וסיכונים.

בתי הזיקוק - הובלת תהליכי פיצול והפרטה למרכיביהם.מיזוג והטמעת חברת הפטרוכימיה גדות.

אמניר - ניתוח שוק ולאורו הקמת חטיבת אבטחת מידע

דלתא טקסטיל - שינוי אסטרטגי והקמת חטיבות עסקיות ממוקדות שוק (אנגלי, אירופי, אמריקאי), הקמת מפעלי ייצור, העברת ייצור למיקור חוץ, הקמת מערכת ניהול לקוח עם מרקס & ספנסר.

חברת החשמל - שפור תקשורת פנים ארגונית בכלל החברה

חיפה כימיקלים צפון - שיקום תשתיות ניהול ויחסי עבודה לאחר שביתה.

מפעלי ים המלח - איחוד מפעלים תהליכי תכנון ניהול עבודה והנדסה .שיפור תחרות.

מפעלי נייר ישראליים - פיצול הקונצרן לחברות ממוקדות קווי מוצר + חבירה עם שותפים אסטרטגיים. (קימברלי קלארק , ויולה),

כולל פיצול חברת הבת אמניר לתחומים נפרדים.

משרד רוה"מ -  שפור ממשקים בין יחידות .

סנוקרסט / נסטלה מוטה - קצא"א - ליווי התפתחות עסקית  וניהול ופרויקטים.שינויים ארגוניים.

רפא"ל - בניית מוקדי ידע . בניית מתודולוגיות מעבר מפתוח ליצור.

תעשיה קלה :

אקודרם קומפוסט - ניהול התחרות רווחיות שרות וייעול.

דבי אלומיניום - פתוח עסקי והגדלת יכולות יצור.

דור גז - ליווי פתוח, שיווק  התקנת ותחזוקת  יחידות בתעשייה.

חיפה פולימרים - אסטרטגיה עסקית. בניית מערך מכירה . מיסוד ההנדסה והתפעול

טרמקו - פתוח הנדסה ויצור מוצרים פולימריים. הובלה מפרויקטים לקו מוצרים עצמאי בבעלותם.

לוג. אשדות יעקב - שינוי מבנה, החדרת תקני איכות רפואיים. העמקת מכירות מול לקוחות אסטרטגיים.קורטק . מיזוג - ליווי פתוח, שיווק התקנת ותחזוקת  יחידות בתעשייה.

TMAX - שילוב דור ההמשך + פיתוח עסקי + הסדרת תפעול.

Industry.png
bottom of page