top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תyariv amitay

התהליך הבריא - שלוב דור ההמשך בעסקים ובנכסים

קיימת אמרה נדושה אבל הרבה פעמים אמיתית ..מקווה שלא אצלכם.

"האב המייסד הקים ופיתח.. הבן שימר או דרדר.. הנכד פרק והרס.."


אני מניח שכל בעל עסק וכל דור המשך היו שמחים למנוע זאת ומעדיפים לראות המשכיות והתפתחות של העסק והנכסים המשפחתיים, להנות מפירותיהם ולשמור על לכידות ויחסים בריאים

וטובים בין כל ענפי המשפחה.


אבל, כדי שההתפתחות והלכידות יקרו יש לבצע תהליכי הכנה מניעה ויצירת הסכמות חלקם פשוטים וחלקם מורכבים – תלוי בעמדות הפתיחה, האינטרסים הערכים של כל פרט והחזון

הבהיר והכן או לא מוסכם של המשפחה (במידה וקיים).


המצב האופייני אותו אני פוגש וא שמנגנוני ההכחשה וההדחקה וההימנעות מההכרה כי שנויים מתרחשים כל הזמן בין אם נרצה או לאו. לרובנו נוח לשייט בשוטף לשמור על המחלקה ללא נעים, הימנעות מעימותים או תקשורת גלויה ופתוחה גם אם המחיר של היווצרות מתחים , סדקים שהופכים לקרעים במשפחה וקפאון או דרדור בתפקוד העסקי הולך וגדל. הרבה מאיתנו חוששים

מעובדות שיקבעו או שכבר נקבעו והן סמויות כשחלקן עלול להיות בלתי רצוי, הוגן, מוסכם.


גם אם לכאורה קיימת הרמוניה על פני השטח, ניתן לגלות ודי בקלות כי מי קובע את נושאי השיח בארוחת יום שישי , מי מתקשר יותר עם מי, מי מתנדב או משתלט בשקט לקחת על עצמו תפקיד או

עיסוק "אבא סומך רק עלי כשצריך לנסוע לבדיקות"... " אמא לא מדברת עם הבנק בלעדי" הם סימפטום גלוי של מאבק לכאורה סמוי על בסוס עמדות כוח השפעה החלטה ושליטה על משאבים.


בהרבה מקרים , נפגוש בני דור שני מופתעים , בלתי בשלים וחסרי כל המידע והידע (ואין כבר ממי ללמוד) להתמודד עם האחריות ה"נופלת עליהם" והסמכות הניתנת להם בקרות אירוע או בהבשלה של תהליך איטי שהגיע לידי פיצוץ ). המציאות מורכבת יותר כאשר היא משתנה מיידית וללא הכנה מסגנון ריכוזי החלטי תקיף המאופיין בהחלטות יחיד, תביעה ודרישה של אב או האם המייסדים למצב של ריבוי דעות, ריבוי מחליטים, הצפה בעוצמה של ציפיות ואינטרסים ועוד.

במקום נהול משותף עם כללי משחק ברורים ומקורות סמכות אחריות ובעלות ברורים מתקיימים

מאבקי שליטה שבחלק מהמקרים מביאים הן לנזקים כספיים ועסקיים והן לעימותים משפחתיים.


חשבת שאתה מסתדר מצוין עם אחיך או אחותך אבל לא לקחת בחשבון את אשתו או את בעלה..

חשבת שרק בני המשפחה הטבעית והגרעינית יהיו ב"סרט" ופתאום יש צורך בהסכמות בין 6-8-10

ויותר משתתפים. גילית פתאום שאמא השתקנית פועלת מאוד שונה לעומת כאשר אבא היה בשיאו (או להפך) ואין חזית משותפת ועוד...


אין ספק שיש צורך עד הכרח לעשות שימוש בכל תהליך או כלי שבונים טיפול מונע – הסדרה מראש של חלק מהבעיות הצפויות ומנגנונים מוסכמים לקבלת החלטות ופתרון בעיות שיתעוררו.


1


התנאים להקמת מנגנונים אלו הם :


* הכרה של כל או חלק דומיננטי מבני המשפחה בצורך להקימם

* מחוייבות אמיתית להקדשת זמן לבנייה ויצירת ההסכמות והבנה שמדובר בתהליך

* הסכמה להסכים מראש ולהתחייב להחלטות שהתקבלו או למנגנונים שיוסכמו

בחלק מהמקרים מוצאים לנכון לתת להסכמות תוקף משפטי של אמנה /חוזה.

* הסכמה כי בעת צורך יגוייסו בעלי מקצוע רלוונטיים לסיוע בברור עובדות או מציאת פתרונות.


בחלק ניכר מההסדרים התהליך מתחיל ביצירת ההסכמות והנכונות לאימוץ התנאים.


" חשבתי שאנחנו מיליונרים.. אבא תמיד נתן ותמך.. אבא שיחק "שופוני" כדי שלא נדאג

ובסוף מסתבר שירשנו חובות והתחייבויות - נפל עלינו "תיק".


לאמנת משפחה יש יתרון ברור לעומת צוואות , הסכמי ממון, מתן אפוטרופסות משום שזוהי

המתודולוגייה היחידה שכוללת מנגנונים מוסכמים לנהול דינאמי של המציאות בנוסף לערכים

או החלטות שנקבעו מראש. כל היתר הם החלטות מקובעות או העברת השליטה בחייכם אל אחרים

(לא תמיד ולא בהכרח ראויים)


אמנת משפחה משרתת את הדרך עד ל : תהליך ההדרגתי של ירידה /שינוי בכישורים ויכולות,

אבדן צלילות, פרישה, מוות תוך העברה הדרגתית של סמכות אחריות ובעלות ותורת נהול .

האמנה מספקת את המנגנונים המוסכמים להמשך טיפול וניהול הנדרש לאחר קרות האירועים.


איך עושים זאת נכון :


* מציגים את התהליך ומייצרים הסכמה דומיננטית או מלאה לעשותו.

* מאפיינים ומאמתים את המצב העסקי הנכסים וההון הצבור.

* מקיימים הכרות ושיחות עומק להכרת הציפיות התפיסות והערכים של המעורבים הרלוונטיים,

מעגל ראשון ושני.

* עם איסוף הנתונים בונים שלד ואבני יסוד של האמנה ומייצרים סבבים של תקן שפר שנה

עד ליצירת הסכמות אותן מעגנים בכתובים .

חשוב להבין ולקבל שיצירת אמנת משפחה היא תהליך מחייב , משמעותו היא שכל החותמים מחוייבים להתנהל על פי המוסכם מההווה ובעתיד .

אמנת משפחה אפקטיבית תכלול בדרך כלל את הנושאים הבאים :


א. חזון -הסכמות והגדרות לגבי ערכי יסוד ויעדי על משפחתיים :

ציפיות, שאיפות , ביחס לנהול העסק והנכסים ו.. הטיפול בהורים.

ערכי היסוד יהיו קו מנחה לגבי המנגנונים וההסכמות שיבנו לאורם.

ב. קבלת החלטות – תהליך ברור מוסכם ומוגדר לגבי אופן קבלת ההחלטות

נושאים כמו : מי זכאי להצביע ולהשפיע ? יורש טבעי, כן/לא בן זוג. האם יש משקל

שווה לכל אחד ובאיזה נושא, בחירה מינוי והסמכה של בן משפחה או אחר לנהל עסק/נכס.

כן /לא וכמה תשלום על פעילותו.

ג. יישום מהיר של מנגנוני פתרון סכסוכים בהעדר הסכמות :

נושאים כמו : הסכמות על מגשר פנימי מקובל, מגשר חיצוני כשלב נוסך, מעבר לבוררות

מחייב בהסתיים חלון זמן מוגדר להסכמות בגישור.2

ד. הסכמות לגבי הפרדות במידה ובן משפחה פורש ו/או מופרש :

נושאים כמו : אופן הערכת שווי. זכות סירוב ראשונה לקניית החלק על ידי אחר/אחרים

במשפחה. זכות כן /לא הכנסת צד שלישי זר כשותף . למי שייך חלק בן המשפחה שהלך

לעולמו. כן/לא אישור ואיך ובאילו תנאים של הכנסת יורשי מנוח לעסק או תשלום חלקם.

ה. שיתוף דור שלישי- הנכדים :

אם וכיצד ובאילו תנאים מחליטים על אופן העסקה, תפקיד ,שכר, אופציית שיתוף

בבעלות ?

ו. צרכים מיוחדים :

תמיכה, הקצבה, טיפול בעת אבדן מסוגלות או כושר או אמצעים של ? אשה /בעל

אם /אב מייסדים. בן זוג של המייסד שאינו אב/אם. עד איזו דרגה ביורשים טבעיים או בני זוגם

או ילדיהם.

ז. אופן ותיזמון חלוקת הירושה :

אם לחלק ואיך או לשמר לפתח ולנהל? מה קורה לבן זוג נותר פסיבי , מה קורה בלכת האחרון?

כן/לא העברת חלקי ירושה ובעלות בשלבים מקדימים ?

* חשוב להתייחס לחוקי המס, הירושה והמתנות.

ח. פגישות משפחתיות רוטיניות :

בהם נידונים נושאים כמו : דווח וניתוח לאחור של מצב /עשייה עסק/נכסים ובמיוחד בן משפחה

המופקד על נושא. התייחסות לצורכי השקעה פיתוח שימור נכס או עסק. החלטות הנובעות

משינוי סטטוס של בן משפחה.

תחזוקה אפקטיבית עקבית ורוטינית של הפגישות ויצירת אג'נדה סדורה לדיון בנדרש בשוטף

יחד עם גמישות לדיון בנדרש מבטיחה הצלחת שימוש לאורך זמן בכל הכלים שנבנו.


ה"צעיר עיניו בראשו- אך הזקן מיטיב ראות" !


עבור כל משפחה זהו תהליך חדש ובדרך כלל חד פעמי שבו איננה מנוסה.

חשוב ומומלץ לעשות שימוש ב"מורה דרך זקן " שכבר מכיר את השביל ואת המהמורות המצפות בו. המורה המועדף מכונה על ידי בשם התואר "פסיכולוג עסקי " – גורם שיש לו יכולת בין אישית גבוהה להובלת התהליך האנושי הרגיש והמורכב יחד עם הבנה עסקית וארגונית .


קיומו של גורם מקצועי ניטרלי, היכול להתייחס הן לצד הרגשי התנהגותי ולתהליך עבודה ומנגנוני הנהול וההחלטה מגביר משמעותית את סיכוי ההצלחה.


נכון לעשות בו שימוש מהשלב המכין ועד להתייצבות נורמות תפקוד על פי המוסכם.

נכון בהמשך לצרפו בדיונים תקופתיים או צמתי החלטה.


אשמח להעמיד לרשותכם נסיון מקצועיות אכפתיות ורגישות החלטית .


איתכם בדרך. טוביה.


ד"ר טוביה רינדה

חדשנות. אסטרטגיה עסקית ושיווקית

פתוח ארגוני, ניהולי תפעולי.

שלוב דור ההמשך בעסקים

נהול משברים

0532234805

4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page