top of page
stripe-1.jpg

רפואה סיעוד בריאות וטיפול :

מערכות גדולות:

קופ"ח לאומית - שרות מטה לאזורים ולסניפים. תפקוד סניפים. רכישת לקוחות. שפור שרות .

רמות טבריה - ארגון מחודש של הניהול השוטף של הטפול והפתוח בפנימיות. מיסוד תהליכי קליטה הערכה ניוד והכשרה. 
עמותת שווים - מפעלים מוגנים והשמה - פיתוח עסקים וארגוני, שינוי מבנה, הוספת וגיוון שירותים.

 

מערכות בינוניות וקטנות :

אקטיויקס הכשרת פיזיוטרפיסטים -  ארגון מחודש של מערך שיווק ותפעול ואיושם .

גוד דוג -  אילוף וטפול באמצעות בכלבים - פיתוח עסקי והרחבת הפעילות וסל השירותים
דן קר  השמת כ"א סעודי - בחינת פוטנציאל עסקי ושיווקי ליווי הקמה התקשרויות וקליטת צוות. 

דניאל אטל פיזיוטרפייה - בחינת התכנות הקמה. הובלת הקמה. ליווי  תוך גדילה ועד רווח.

נקודת חיבור - סדנאות טיפוליות בחינת ובניית סל מוצרים ושירותים. כלים לתמחור ושיווק.

מערך דיור טבריה - ארגון מחודש של הניהול השוטף של הטפול והפתוח בפנימיות ואצל המעסיקים.
סטטוס מכוני צילום - אסטרטגיה שיווקית, שימור לקוחות, בניית תוכניות עבודה.

health.png
bottom of page