top of page
stripe-1.jpg

מסחר שיווק והפצה:  

מערכות גדולות :

נסטלה מוטה - בנייה מחודשת של מערך לוגיסטיקה והפצה ללקוחות פרטיים ומוסדיים.

פלא פון - הקמת מוקד מכירות שרות ותמיכה וליווי הפעלתו.

תנובה חלב ומוצריו - שינוי בהתקשרויות וההפעלה של מערך השיווק והפעלת המפיצים הארצי.

תנובה ביע"ד - הקמת מוקדים אזוריים טלפוניים ומקוונים.

קומווייה - איתור רכישה ואספקת רכיבים - בנייה מחודשת של מערך המכירות והשיווק. מחשוב כלי נהול ותהליכים

שיפור יכולת נהול התחרות. מעבר למכירה אקטיבית.  

 

מערכות בינוניות וקטנות :

אדם ארביב שיווק ציוד וחלקים לתעשייה כבדה - אסטרטגית שינוי מסוכנות מייצגת לבית פתרון ותמיכה טכנית.

אל הארץ חלונות ועוד - שינוי מערך השיווק וההתקנות לעבודה באמצעות מפיצים.

בננות כרמל - הכפלת ויותר יכולת השיווק וההפצה באמצעות התקשרויות אסטרטגיות ובניית מערך הפצה +שלוב דור המשך בניהול. בטרפלי - סטודיו וחנות אופנה - ניהול קשרי ספקים והתקשרויות והתייעלות תפקודית

נוימן תעשיות עץ - ארגון מחודש של מערך המכירות השרות ותפקוד המחסן והמשלוחים + שלוב דור המשך בניהול.

ניו-טק משקלים תעשייתיים ומסחריים - בניית מערך תמיכה במכירות ומכירות. שלוב תמיכה טכנית במכירות.

נתן פז - יבוא תאית ועוד . בניית דירקטוריון , מבנה ארגוני. חלוקת עבודה ותנאי שכר + שלוב כל בני המשפחה בחברה  

distribut.png
bottom of page